Vận tải đường biển

#Vận tải đường biển

Giải pháp vận tải cho các lô hàng đường biển

Karl Gross là chuyên gia trong việc tổ chức và vận chuyển các lô hàng xuất nhập khẩu đường biển.

Dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu đường biển trên toàn thế giới là hoạt động cốt lõi của chúng tôi trong nhiều thập kỷ. Do đó, chúng tôi cung cấp các dịch vụ về các phương thức vận chuyển khác nhau, như:

  • FCL - đầy tải containers
  • LCL - đối với hàng mảnh, miếng, tấm, hàng hỗn hợp và các lô hàng nhỏ
  • Vận chuyển Ro/Ro - Roll-on/Roll-off
  • Hàng rời - đối với hàng hoá được vận chuyển theo cách thông thường

Đội vận chuyển hàng hóa đường biển của chúng tôi giàu kinh nghiệm. Họ và sử dụng điều này để triển khai các giải pháp vận tải theo yêu cầu của hàng nhập khẩu, xuất khẩu và giao dịch chéo.

Chúng tôi hợp tác với các hãng vận tải biển nổi tiếng thế giới và duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt với họ để đảm bảo mối liên kết trong chuỗi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong vận chuyển quốc tế.

Các quốc gia quan trọng của Karl Gross: các lô hàng đến và đi từ Trung Quốc, Việt Nam, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Chi lê được các nhóm chuyên gia hàng đầu của Karl Gross hỗ trợ.


Những người liên hệ về các lô hàng vận tải đường biển

Murat Agackesen
Murat AgackesenBremen,Branch Manager
Detlef Lemke
Detlef LemkeHamburg,Head of Business Development
John Touw
John TouwRotterdam,Director
Bernd Kai Nietert
Bernd Kai NietertBremen,Head of Sales & Business Development
Jürgen Wittmann
Jürgen WittmannRegensburg,Office Manager
Susanne Kreuziger
Susanne KreuzigerHamburg,Business Development Manager
Joachim Graff
Joachim GraffHamburg,Business Development
Maaike Verbrugh-van Boxel
Maaike Verbrugh-van BoxelRotterdam,Sales Representative
Florian Straßer
Florian StraßerRegensburg,Business Development Manager