Việt Nam

Giải pháp giao nhận vận tải các lô hàng Việt Nam

Karl Gross chuyên về các lô hàng trên các tuyến giao thương Việt Nam

Kiến thức đặc biệt về điều kiện, thủ tục và quy trình ở Việt Nam là rất quan trọng khi đề ra các giải pháp logistics thành công cho Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đã có mặt tại trung tâm kinh tế của Việt Nam từ hơn một thập niên qua.

Karl Gross là một gia đình lớn. Đó là lý do tại sao các chuyên gia của chúng tôi tại Việt Nam và các văn phòng Karl Gross ở Châu Âu và Châu Mỹ luôn hợp tác chặt chẽ với nhau. 

Để quản lý vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và châu Âu, có một Bộ phận Quản lý tuyến đặc biệt đặt tại trụ sở chính của chúng tôi tại Bremen, Đức. Các thành viên nhóm sử dụng đa ngôn ngữ ở Đức có thể nói tiếng Đức cũng như tiếng Việt đảm bảo giao tiếp và thông tin tốt với các đồng nghiệp ở Việt Nam.

Việc thành lập này cho phép chúng tôi phát triển các giải pháp logistics hiệu quả trên tuyến thương mại Việt Nam.