Nghề nghiệp

Làm việc tại Karl Gross

Đam mê lĩnh vực logistics giao tiếp liên văn hoá

Làm việc tại Karl Gross, bạn là một phần của gia đình Karl Gross. Chúng tôi làm việc trong đội ngũ có cùng một định hướng.

Thực tế công việc bao gồm việc ra quyết định nhanh gọn và độc lập. Văn hoá làm việc của Karl Gross cũng bao gồm việc phấn đấu không ngừng cho giải pháp tốt nhất cho các khách hàng. Điều này yêu cầu một định hướng khác biệt trong dịch vụ, linh hoạt trong tư duy làm việc, cũng như niềm đam mê tạo ra các giải pháp logistics toàn cầu.

Chúng tôi hoạt động trên phạm vi quốc tế: chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác liên văn hoá và quốc tế hóa cách làm việc.

Chúng tôi muốn có những thách thức và nâng cao kỹ năng

Karl Gross luôn quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng. Chúng tôi tin tưởng vào việc học hỏi không ngừng và vượt qua những thách thức. Đó là lý do tại sao chúng tôi đặt trọng tâm vào phát triển nhân sự: đào tạo và phát triển chuyên môn là yếu tố quan trọng cho nghề nghiệp tại Karl Gross.

Tại Karl Gross, các thành viên của công ty đều phải phát triển kỹ năng chuyên môn của mình để hướng đến sự phát triển sự nghiệp như được làm việc ở nước ngoài cũng như định hướng bản thân tại công ty.

"Thật thú vị bạn vận chuyển một lô hàng từ đầu đến cuối và làm việc trực tiếp với khách hàng."

"Karl Gross đối với tôi không chỉ là nơi để làm việc mà còn là một gia đình thực sự - đặc biệt là với tất cả các đồng nghiệp quốc tế."