Nói chung, tất cả các quy trình có thể tối ưu hóa bằng sự kết hợp giữa các bộ phận khác nhau. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy những rủi ro không cần thiết có thể phát sinh tại điểm dự án thực tế khi không được lập kế hoạch trước đó và khi thực hiện các giải pháp vận chuyển liên lục địa cho các loại máy móc và vật liệu xây dựng. Câu hỏi ở đây được đặt ra là: Các nhu cầu và những gì có thể quản lý tại địa điểm xây dựng thực tế là gì? Không quan trọng với các quy trình xây dựng. Kết nối hai lĩnh vực logistics - vận chuyển - có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, ví dụ bằng cách điều chỉnh các quy trình vận chuyển hàng hóa liên lục địa với các yêu cầu thực tế tại nơi xây dựng. 

Phần công việc này bao gồm các thủ tục kiểm tra của mỗi đơn vị. Chúng tôi ghi nhận từng lô hàng từng mảnh đơn được giao. Ngoài ra, chúng tôi kiểm tra hàng hóa thiệt hại và ghi lại nếu có. Điều đó đòi hỏi mất rất nhiều thời gian vì danh sách đóng gói chi tiết có thể bao gồm hơn 10.000 món đồ. Sau đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng hàng hóa đã sẵn sàng khi cần thiết sẽ giao hàng. Điều này thường liên quan đến một số bước xử lý hàng hóa.


Các bài báo tương tự