Khi hàng hóa được bốc dỡ tại nơi được chỉ định, là lúc hàng được kiểm tra kỹ lưỡng. Các câu hỏi chính là khi đã giao hàng và nếu có thiệt hại thì có thể nhìn thấy hay không ?

Việc kiểm tra giao hàng bao gồm các nội dung hoàn chỉnh với danh sách đóng gói chi tiết. Nó có thể được xem là một nhiệm vụ voi ma mút của người Viking, vì chúng ta đang nói về việc kiểm tra mười ngàn bộ phận. Với trường hợp các dự án lớn hơn, danh sách đóng gói chi tiết hàng hóa thường chứa hơn 10.000 mặt hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết, ví dụ như tất cả các ốc vít, được giao, có thực sự được giao tại chỗ không. Điều đó nghe có vẻ rất thường, nhưng là điều cần thiết cho một quy trình làm việc trơn tru. Tốn thời gian và tiền bạc nếu quá trình lắp ráp dừng lại do thiếu ốc vít. Việc  kiểm tra hàng hóa đến là một quy trình liên tục cho quản lý, do đó, nếu cần, họ có thể phản sắp xếp lại bất kỳ số lượng còn thiếu nào, sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không, để duy trì quá trình lắp ráp. 

Sau khi tất cả đã được kiểm tra, chúng tôi bàn giao chúng cho các nhóm lắp ráp và ghi lại việc bàn giao. Chúng tôi hoạt động như một nhà quản lý kho hàng.


Các bài báo tương tự