Thông tin liên hệ

  Liên hệ chúng tôi

  Chúng tôi là những con người làm việc với niềm đam mê trong lĩnh vực Logistics, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi. Việc liên hệ với chúng tôi thật dễ dàng và nhanh chóng, bạn có thể tìm được mọi thông tin liên hệ của nhân viên Karl Gross theo đường dẫn dưới đây.

  Tất cả liên hệ


  Cộng hòa LB Đức

  Liên hệ Bremen

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Martinistraße 34 | D - 28195 Bremen

  How to find us by Google Maps

  +49 (0) 421 - 17 62-0

  +49 (0) 421 - 17 62-333

  Bộ phận quản lý

  Contact persons
  Martin Kollmann

  Martin Kollmann

  Managing Director

  +49 (0) 421 - 17 62 -130

  +49 (0) 170 - 24 52 463

  Steffen W. Fulst

  Steffen W. Fulst

  Managing Director

  +49 (0) 421 - 17 62 -120

  + 49 160 - 3 61 39 88

  Quan hệ & đối tác nước ngoài

  Contact persons
  Tommy Chun

  Tommy Chun

  Director Foreign Partners & Relations

  +49 (0) 170 - 91 61 311

  Tiếp thị

  Contact persons
  Frauke Seeliger

  Frauke Seeliger

  Head of Marketing

  +49 (0) 421 - 17 62 -248

  +49 (0) 151 - 17 40 66 22

  +49 (0) 421 - 17 62 -249

  Trưởng Bộ phận quan hệ người lao động

  Contact persons
  Dr. Jenny Brettschneider

  Dr. Jenny Brettschneider

  Head of People & Organization / Head of Process Management

  +49 (0) 421 - 17 62 -247

  +49 (0) 171 - 11 32 954

  Lea Dierks

  Lea Dierks

  People & Organization

  +49 (0) 421 - 17 62 -243

  Bộ phận Kế toán

  Contact persons
  Karin Hauschild

  Karin Hauschild

  Accounting Manager

  +49 (0) 421 - 17 62 -311

  +49 (0) 421 - 17 62 -212

  +49 (0) 421 - 17 62 -319

  +49 (0) 421 - 17 62 -315

  +49 (0) 421 - 16 72 -318

  +49 (0) 421 - 17 62 -316

  Ye Tong

  Ye Tong

  Accounting

  +49 (0) 421 - 17 62 -317

  +49 (0) 421 - 17 62 -313

  +49 (0) 421 - 17 62 -314

  Bộ phận kiểm soát

  Contact persons

  +49 (0) 421 - 17 62 -150

  Astrid Knirr

  Astrid Knirr

  Assistent Controlling

  +49 (0) 421 - 17 62 -210

  Quản lý quy trình

  Contact persons
  Ilona Bouwmann

  Ilona Bouwmann

  Sales Analyst/ECM

  +49 (0) 421 - 17 62 -246

  Procurement Center & Chartering

  Contact persons
  Elena Moor

  Elena Moor

  Procurement Center & Chartering

  +49 (0) 421 - 17 62 -283

  Quản lí quy trình

  Contact persons
  Dagmar Dause

  Dagmar Dause

  IT eLogistics Project Manager / Head of Process Management

  +49 (0) 421 - 17 62 -270

  +49 (0) 170 - 24 52 462

  Dr. Jenny Brettschneider

  Dr. Jenny Brettschneider

  Head of People & Organization / Head of Process Management

  +49 (0) 421 - 17 62 -247

  +49 (0) 171 - 11 32 954

  Sina Jasper

  Sina Jasper

  Process Management

  +49 (0) 421 - 17 62 -282

  Antje Schäfer

  Antje Schäfer

  Process Management

  +49 (0) 421 - 17 62 -281

  Bộ phận IT eLogistics

  Contact persons
  Dagmar Dause

  Dagmar Dause

  IT eLogistics Project Manager / Head of Process Management

  +49 (0) 421 - 17 62 -270

  +49 (0) 170 - 24 52 462

  Andrea Flenner

  Andrea Flenner

  IT eLogistics Analysis and Reporting

  +49 (0) 421 - 17 62 -272

  Lukas Deckner

  Lukas Deckner

  IT eLogistics Systems Engineering

  +49 (0) 421 - 17 62 -273

  Bộ phận IT

  Contact persons
  Oliver Waldmann

  Oliver Waldmann

  IT-Services Project Manager

  +49 (0) 421 - 17 62 -271

  +49 (0) 171 - 62 66 220

  Thilo von Somm

  Thilo von Somm

  IT-Services Administration

  +49 (0) 421 - 17 62 -274

  Quản lý Chi nhánh

  Contact persons
  Murat Agackesen

  Murat Agackesen

  Branch Manager

  +49 (0) 421 - 17 62 -235

  +49 (0) 160 - 90 62 94 77

  Philipp Küffner

  Philipp Küffner

  Deputy Branch Manager

  +49 (0) 421 - 17 62 -230

  +49 (0) 151 - 67 23 69 03

  Bộ phận Kinh doanh

  Contact persons
  Nico Göttsche

  Nico Göttsche

  Inside Sales

  +49 (0) 421 - 17 62 -256

  Bộ phận Công tác hậu cần Dự án

  Contact persons
  Philipp Küffner

  Philipp Küffner

  Deputy Branch Manager

  +49 (0) 421 - 17 62 -230

  +49 (0) 151 - 67 23 69 03

  Mona Windhorst

  Mona Windhorst

  Project Coordinator

  +49 (0) 421 - 1762 -138

  Emine Nur Özbek

  Emine Nur Özbek

  Project Coordinator

  +49 (0) 421 - 17 62-303

  Bộ phận Nhập khẩu

  Contact persons

  +49 (0) 421 - 17 62 -276

  +49 (0) 160 - 53 23 423

  +49 (0) 421 - 17 62 -325

  Lars Cyriacks

  Lars Cyriacks

  Import Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -279

  Gajané Chatschatrjan

  Gajané Chatschatrjan

  Import Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -236

  Tuyến Thổ Nhĩ Kỳ

  Contact persons
  Esin Balta-Kanert

  Esin Balta-Kanert

  Head of Turkey Department

  +49 (0) 421 - 17 62 -135

  +49 (0) 170 - 24 52 465

  Inga Bozdanski

  Inga Bozdanski

  Import Turkey Traffic

  +49 (0) 421 - 17 62 -116

  Ömer Keles

  Ömer Keles

  Import Turkey Traffic

  +49 (0) 421 - 17 62 -320

  Luis Binger

  Luis Binger

  Import & Export Turkey Traffic

  +49 (0) 421 - 17 62 -207

  Key Accoung công nghiệp hóa dầu

  Contact persons
  Pavel Kusserow

  Pavel Kusserow

  Export Manager

  +49 (0) 421 - 17 62 -132

  +49 (0) 160 - 90 62 94 76

  Uwe Freesemann

  Uwe Freesemann

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -143

  Ilhami Kaya

  Ilhami Kaya

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -139

  Tanja Hinrichs

  Tanja Hinrichs

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -232

  Atilla Tarakci

  Atilla Tarakci

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -205

  Denitsa Kancheva Eneva

  Denitsa Kancheva Eneva

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -143

  Bộ phận xuất khẩu

  Contact persons
  Marija Vidic

  Marija Vidic

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -137

  Markus Piotrowski

  Markus Piotrowski

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -136

  Qiurong Liu

  Qiurong Liu

  Export Operations

  +49 (0) 421 - 17 62 -228

  Nhân viên tập sự

  Contact persons

  +49 (0) 421 - 17 62 -238

  +49 (0) 421 - 17 62 -144

  +49 (0) 421 - 17 62 -231

  +49 (0) 421 - 17 62 -114

  +49 (0) 421 - 17 62 -211

  +49 (0) 421 - 17 62 -142

  +49 (0) 421 - 17 62 -302

  +49 (0) 421 - 17 62 -239

  +49 (0) 421 - 17 62 -275

  +49 (0) 421 - 17 62 -237

  +49 (0) 421 - 17 62 -211

  +49 (0) 421 - 17 62 -119

  Liên hệ Hamburg

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Glockengießerwall 2 | D - 20095 Hamburg

  +49 (0) 40 - 37 888-0

  Quản lý Chi nhánh

  Contact persons
  Thomas Burkhardt

  Thomas Burkhardt

  Branch Manager

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -281

  +49 (0) 160 - 3 61 39 87

  Tanja Ringl

  Tanja Ringl

  Assistant to Branch Management

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -280

  +49 (0) 151 - 57 00 90 46

  Bộ phận Kinh doanh

  Contact persons
  Susanne Kreuziger

  Susanne Kreuziger

  Business Development Manager

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -277

  +49 (0) 160 - 96 39 45 64

  Christian Luchtenberg

  Christian Luchtenberg

  Business Development Manager

  + 49 (0) 40 37888 287

  +49 (0) 160 8996696

  Niclas Meyer

  Niclas Meyer

  Business Development

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -244

  +49 (0) 160 - 29 96 798

  Bộ phận xuất khẩu

  Contact persons
  Torsten Pingel

  Torsten Pingel

  Teamleader Export

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -278

  +49 (0) 170 - 98 18 193

  Alexandra Rathenau

  Alexandra Rathenau

  Deputy Teamleader Export

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -266

  +49 (0) 151 - 40 80 93 47

  Sönke–Christian Koch

  Sönke–Christian Koch

  Export Operations

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -283

  +49 (0) 160 - 97 07 91 60

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -169

  Marieke Brockmann

  Marieke Brockmann

  Export Operations

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -288

  Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

  Contact persons
  Igor Bartuli

  Igor Bartuli

  Project Manager

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -285

  +49 (0) 160 - 47 29 489

  Janina Kruse

  Janina Kruse

  Project Coordinator

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -286

  +49 (0) 160 - 97 26 75 87

  Michelle Glissmann

  Michelle Glissmann

  Project Coordinator

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -252

  +49 (0) 171 - 33 66 601

  Vivica Atanazio

  Vivica Atanazio

  Project Coordinator

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -231

  +49 (0) 160 - 84 22 928

  Janina Bestmann

  Janina Bestmann

  Customer Service

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -230

  Jessica Zimmermann

  Jessica Zimmermann

  Customer Service Coordinator

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -273

  Van Thi Thuy Nguyen

  Van Thi Thuy Nguyen

  Customer Service

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -271

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -263

  Bộ phận Nhập khẩu

  Contact persons
  Ralph Krüger

  Ralph Krüger

  Import Manager

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -260

  +49 (0) 160 - 96 39 42 43

  Vivien Moehricke

  Vivien Moehricke

  Import Operations

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -233

  Glenda Castillo

  Glenda Castillo

  Import Operations

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -259

  Claudia Cosma

  Claudia Cosma

  Import Operations

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -255

  Bộ phận kiểm soát

  Contact persons
  Peter Radau

  Peter Radau

  Controlling

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -271

  Nhân viên tập sự

  Contact persons

  +49 (0) 40 - 3 78 88 -239

  +49 (0) 40 - 37 888 245

  Liên hệ Regensburg

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Linzer Straße 10 | D - 93055 Regensburg

  +49 (0) 941 - 89 96 354-0

  +49 (0) 941 - 89 96 354-11

  Quản lý văn phòng

  Contact persons
  Jürgen Wittmann

  Jürgen Wittmann

  Office Manager

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -21

  +49 (0) 151 - 14 08 83 14

  Bộ phận Kinh doanh

  Contact persons
  Florian Straßer

  Florian Straßer

  Head of Business Development Regensburg

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -22

  +49 (0) 175 - 72 96 407

  Fabian Schmid

  Fabian Schmid

  Business Development

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -26

  +49 (0) 170 - 63 61 699

  Sebastian Biersack

  Sebastian Biersack

  Business Development

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -24

  Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

  Contact persons
  Talita Gola

  Talita Gola

  Customer Service Coordinator

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -44

  +49 (0) 160 - 41 81 661

  Katharina Michel

  Katharina Michel

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -43

  Stefanie Nwokoye

  Stefanie Nwokoye

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -23

  Chiara Hinrichs

  Chiara Hinrichs

  Customer Service Coordinator

  +49 (0) 941 - 89 96 354 - 33

  Annika Bindl

  Annika Bindl

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -27

  Christina Kuchta

  Christina Kuchta

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -30

  Verena Ruckdeschel

  Verena Ruckdeschel

  Customer Service Coordinator

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -25

  +49 (0) 151 - 59 94 59 94

  Maximilian Mayer

  Maximilian Mayer

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -31

  Michaela Klemmt

  Michaela Klemmt

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -47

  Gabriela Conrad Silveira

  Gabriela Conrad Silveira

  Customer Service Coordinator

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -41

  +49 (0) 170 - 93 97 902

  Thais Pereira Pastor

  Thais Pereira Pastor

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 35 -45

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -42

  Olga Gottfried

  Olga Gottfried

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -42

  Manuela Korbel

  Manuela Korbel

  Customer Service

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -24

  Nhân viên tập sự

  Contact persons

  +49 (0) 941 - 89 96 354 -25

  Liên hệ Frankfurt/Main

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Cargo City Süd, Geb. 641 | D - 60549 Frankfurt Airport

  +49 (0) 69 - 6 95 89-20

  +49 (0) 69 - 6 95 89-220

  Quản lý văn phòng

  Contact persons
  Zhipeng Liu

  Zhipeng Liu

  Office Manager

  +49 (0) 69 - 6 95 89 -238

  +49 (0) 151 - 64 91 81 12

  Bộ phận Kinh doanh

  Contact persons
  Dominik Ruckdeschel

  Dominik Ruckdeschel

  Regional Air Freight Sales Manager

  +49 (0) 811 - 12 44 95 -20

  +49 (0) 170 - 85 57 816

  Bộ phận Nhập khẩu

  Contact persons
  Felix Kinsberger

  Felix Kinsberger

  Import Operations & Inside Sales

  +49 (0) 69 - 6 95 89 -234

  +49 (0) 69 - 6 95 89 -223

  Bộ phận xuất khẩu

  Contact persons
  Nina Weyer

  Nina Weyer

  Export Operations

  +49 (0) 69 - 6 95 89 -236

  Britta Stephan

  Britta Stephan

  Export Operations

  +49 (0) 69 - 6 95 89 -244

  Steffen Günther

  Steffen Günther

  Export Operations

  +49 69 - 6 95 89 -235

  Nhân viên tập sự

  Contact persons

  +49 (0) 69 - 6 95 89-28

  +49 (0) 69 - 6 95 89-28

  Liên hệ Leonberg

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH
  Max-Eyth-Str. 12 | D - 71229 Leonberg

  +49 (0) 7152 - 5 69 94-30

  Contact persons
  Richard Armbruster

  Richard Armbruster

  Head of Business Development Stuttgart

  +49 (0) 7152 - 5 69 94-50

  +49 (0) 151 - 40 10 60 51

  Marion Ranaudo

  Marion Ranaudo

  Business Development

  +49 (0) 7152 - 5 69 94-40

  +49 (0) 160 - 47 22 703

  Liên hệ Düsseldorf

  Karl Gross International B.V.

  Kaiserswerther Str. 43 |D - 40477 Düsseldorf  

  +49 (0) 211 - 740 747 -10

  Contact persons
  Andreas Wippern

  Andreas Wippern

  Office Manager

  +49 (0) - 211 - 740 747 -10

  +49 (0) 175 - 7 97 00 58

  Bộ phận Kinh doanh

  Bộ phận nghiệp vụ

  Contact persons
  Leon Holländer

  Leon Holländer

  Customer Service

  +49 (0) - 211 - 740 747 -20

  Hà Lan: Karl Gross International B.V.

  Liên hệ Rotterdam

  Karl Gross International B.V.

  Willem Barentszstraat 29

  NL - AA Rotterdam-Albrandswaard

  +31 (0) 10 - 298-1800

  Quản lý Chi nhánh

  Contact persons
  John Touw

  John Touw

  Director

  +31 (0) 10 - 298 -1815

  +31 (0) 6 - 23 12 41 74

  Bộ phận Kinh doanh

  Contact persons
  Maaike Verbrugh-van Boxel

  Maaike Verbrugh-van Boxel

  Sales Representative

  +31 (0) 10 - 298 -1805

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Contact persons
  Jeroen van der Ploeg

  Jeroen van der Ploeg

  Supervisor Operations

  +31 (0) 10 - 298 -1812

  Yvonne Verdijk

  Yvonne Verdijk

  Customs Manager

  +31 (0) 10 - 298 -1806

  Bộ phận Nhập khẩu/Bộ phận xuất khẩu

  Contact persons

  +31 (0) 10 - 298 -1811

  Bert de Haan

  Bert de Haan

  Import/Export

  +31 (0) 10 - 298 -1813

  Peter Hartog

  Peter Hartog

  Import/Export & Courier Service

  +31 (0) 10 - 298 -1846

  +31 (0) 10 - 298 -1814

  Jeniffer Hinrichs

  Jeniffer Hinrichs

  Import/Export

  +31 (0) 10 - 298 -1825

  Bộ phận Kế toán

  Contact persons
  Remco Bonninga

  Remco Bonninga

  Account Staff Manager

  +31 (0) 10 - 298 -1835

  Trung Quốc: Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  Liên hệ Thượng Hải

  Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  RM 1701, Gang Tai Plaza

  No. 700, East Yan'an Road

  200001 Shanghai/P.R. of China

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  Bộ phận quản lý

  Contact persons
  Martin Kollmann

  Martin Kollmann

  Managing Director

  +49 (0) 421 - 17 62 -130

  +49 (0) 170 - 24 52 463

  Roger Zheng

  Roger Zheng

  General Manager

  +86 (0) 21 - 63 22 20 45

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1376 - 43 17 670

  Bộ phận Kinh doanh

  Phòng Dự án

  Contact persons
  George Yan

  George Yan

  Sales Manager

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -116

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1381 - 85 61 873

  Sullivan Chen

  Sullivan Chen

  Project Manager

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -121

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1531 - 72 46 077

  Jerry Niu

  Jerry Niu

  Sales Executive

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -111

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1381 - 89 67 715

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Contact persons
  Evan Chen

  Evan Chen

  Ocean Freight

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -101

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1590 - 18 83 656

  Teresa Chen

  Teresa Chen

  Operations Manager

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -107

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1801 - 77 66 909

  Juju Zhu

  Juju Zhu

  Ocean Freight Manager

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -106

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1356 - 47 53 227

  July Feng

  July Feng

  FCL Supervisor

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -117

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1365 - 16 79 661

  Laura Zhou

  Laura Zhou

  Operations Surpervisor

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -118

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1391 - 70 59 209

  Crystal Su

  Crystal Su

  Project operations supervisor

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -113

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1381 - 79 31 780

  Lisa Xu

  Lisa Xu

  Ocean Freight

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -103

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1358 - 57 75 237

  Coco Liu

  Coco Liu

  Ocean Freight

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -104

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1381 – 81 05 189

  Jolin Cai

  Jolin Cai

  Customer Service

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -102

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1891 - 61 03 355

  Bộ phận Kế toán

  Contact persons
  Gloria Gao

  Gloria Gao

  Accounting Department Manager

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -115

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1380 - 18 86 445

  Grace Lao

  Grace Lao

  Accountant

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -112

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1381 - 70 15 699

  Elva Xu

  Elva Xu

  Accountant

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -114

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1391 - 80 15 138

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38 -108

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  +86 (0) 1381 - 72 24 430

  Liên hệ Thâm Quyến

  Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  Shenzhen Branch

  RM 620, Kerry Center

  No. 2008, South Ren Min Road

  518001 Shenzhen/P.R. of China

  +86 (0) 755 - 25 18 07 58

  +86 (0) 755 - 25 18 07 59

  +86 (0) 755 - 25 18 05 97

  +86 (0) 755 - 25 18 07 60

  Contact persons
  Clare Lu

  Clare Lu

  Operations

  +86 (0) 755 - 25 18 07 59

  +86 (0) 755 - 25 18 07 60

  +86 (0) 1392 - 34 55 852

  Nancy Pan

  Nancy Pan

  Export / Import Cargo

  +86 (0) 755 - 25 18 07 -58/-59

  +86 (0) 755 - 25 18 07 60

  +86 (0) 1375 - 11 18 632

  Sara Song

  Sara Song

  Operations

  +86 (0) 755 - 25 18 07 -58/-59

  +86 (0) 755 - 25 18 07 60

  +86 (0) 1372 - 37 75 514

  Kenny Cao

  Kenny Cao

  Operations

  +86 (0) 755 - 22 21 24 -84

  +86 (0) 755 - 25 18 07 60

  +86 (0) 1599 - 95 80 416

  Liên hệ Thanh Đảo

  Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  Qingdao Branch

  RM 808, Century Mansion

  No. 39, West Donghai Road

  266071 Qingdao/P.R. of China

  +86 (0) 532 - 83 88 72 76

  +86 (0) 532 - 83 88 72 78

  +86 (0) 532 - 83 88 72 79

  Contact persons
  Linda Lin

  Linda Lin

  Operations Supervisor

  +86 (0) 532 - 83 88 -7278

  +86 (0) 532 - 83 88 -7279

  +86 (0) 156 - 15 32 -7426

  +86 (0) 532 - 83 88 -7276

  +86 (0) 532 - 83 88 -7279

  +86 (0) 138 - 69 85 -5394

  Christine Du

  Christine Du

  Operations

  +86 (0) 532 - 83 88 -7279

  +86 (0) 532 - 83 88 -7279

  +86 (0) 1369 – 86 76 831

  Việt Nam: Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

  Liên hệ TP. Hồ Chí Minh

  Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

  Ha Do Airport Building

  02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District

  Ho Chi Minh City

  +84 (0) 28 - 35 47 03 18

  +84 (0) 28 - 35 47 03 91

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  Quản lý Chi nhánh

  Contact persons
  Lam Thi Thanh Bong

  Lam Thi Thanh Bong

  General Manager

  +84 (0) 28 - 35 47 03 91

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 903 - 93 41 78

  Bộ phận Kinh doanh

  Contact persons
  Nguyen Trung Huynh

  Nguyen Trung Huynh

  Business Development Associate

  + 84 (0) 28 - 35 47 52 91

  +84 (0) 28 - 35 47 03 91

  +84 (0) 926 - 15 87 59

  Justin Ha Tu Quan

  Justin Ha Tu Quan

  Sales Associate

  +84 (0) 28 - 35 47 11 78

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 358 - 07 00 92

  Ny Nguyen

  Ny Nguyen

  Sales Executive

  +84 (0) 28 - 35 47 11 78

  +84 (0) 28 - 35 47 03 91

  +84 (0) 903 - 72 35 42

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Contact persons
  Thi Thuy Trang Vu

  Thi Thuy Trang Vu

  Customer Service

  +84 (0) 28 - 35 47 03 18

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 79 - 780 7959

  Kim Nhung Dinh

  Kim Nhung Dinh

  Customer Service

  +84 (0) 28 - 35 47 03 08

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 983 - 42 92 72

  Quynh Huong

  Quynh Huong

  Customer Service

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 28 - 35 47 03 91

  +84 (0) 981 - 61 89 54

  Bộ phận Kế toán

  Contact persons
  Thi My Dinh Ho

  Thi My Dinh Ho

  Chief Accountant

  +84 (0) 28 - 35 47 03 18

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 989 - 64 98 09

  +84 (0) 28 - 35 47 11 78

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 973 - 66 32 91

  +84 (0) 28 - 35 47 03 91

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  +84 (0) 915 - 26 82 94

  Liên hệ Hải Phòng

  Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

  TD Business Center Building

  Room 818, 8th Floor

  20A Le Hong Phong

  Dong Khe Ward, Ngo Quyen District

  Hai Phong City

  +84 (0) 225 - 88 31 589

  Contact persons
  Loan Trinh

  Loan Trinh

  Customer Service

  +84 (0) 225 - 88 31 589

  +84 (0) 1205 - 82 02 08

  Ngoc Anh Phan

  Ngoc Anh Phan

  Customer Service

  +84 (0) 225 - 88 31 589

  +84 (0)77 - 22 44 914

  Chilê: Karl Gross Logistics (Chile) SpA

  Liên hệ Santiago de Chile

  Karl Gross Logistics (Chile) SpA

  Coronel Pereira 72, Of. 804

  Las Condes

  Santiago de Chile – Chile

  +56 (2) 3224 3117

  Quản lý Chi nhánh

  Contact persons
  Tobias Oberg

  Tobias Oberg

  General Manager Region LATAM

  +56 2 3224 - 31 17

  +56 9 - 42 12 53 10

  Bộ phận Kinh doanh

  Contact persons
  Javier Ruiz

  Javier Ruiz

  Business Development Manager

  +56 2 2606 - 52 87

  +56 9 - 42 81 50 00

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Contact persons
  Jesus Barroeta

  Jesus Barroeta

  Customer Service/Operations

  +56 2 3224 - 52 68

  Sarai Rebeca Lopez Mercano

  Sarai Rebeca Lopez Mercano

  Inside Sales & Customer Service

  +56 2 2666 - 52 86

  +56 9 3237 - 85 38

  Bộ phận Kế toán

  Contact persons
  Francisco Pacheco

  Francisco Pacheco

  Accounting Manager

  +56 2 3224 - 31 16