Điều này đề cập đến bộ phận giao hàng khi giao hàng tại chỗ. Người quản lý sẽ cho biết trước hàng sẽ được vận chuyển đến đâu vào thời gian nào và chúng tôi cần thực hiện hóa điều đó. Điều đó bao gồm tất cả các sự phối hợp của các nhà cung cấp dịch vụ logistics - ví dụ như sự phối hợp của các tài xế xe tải liên quan đến các điểm dỡ hàng tại chỗ hoặc các thợ lắp ráp. Vào cuối mỗi ngày làm việc, chúng tôi sẽ báo cáo cho Quản lý để cập nhật trạng thái hàng hóa cho ngày hôm đó. 

Khối lượng công việc, không gian vận tải và năng lực nhân sự sẽ tạo thành sự cộng sinh. Người quản lý sẽ lên kế hoạch cho công việc bao gồm công việc cho nhân viên - giúp đảm bảo rằng các phần của lô hàng sẽ có ngay tại chỗ yêu cầu. Nếu có sự chậm trễ - vì bất kỳ lý do gì - chúng tôi sẽ thông báo sớm cho người quản lý để anh ta có thể điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp, đặc biệt là khi nói đến nguồn nhân lực. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy các quy trình và kế hoạch logistics có ảnh hưởng đến bầu không khí.

Trong trường hợp khi vận chuyển hàng hóa,  nhân viên có trình độ được bay đến từ nhà sản xuất và nhà sản xuất lắp ráp. Nếu như có sự chậm trễ trong một giai đoạn, đang bị trì hoãn, đang chờ giao hàng, hàng không đến như mong đợi, không chỉ không hiệu quả, mà còn có thể gây nản long cho nhà nhập khẩu.


Các bài báo tương tự