145 năm kinh nghiệm về logistics

Karl Gross được thành lập từ năm 1876, chuyên về lĩnh vực giao nhận vận tải và logistics quốc tế.

Về chúng tôi

 

Better logistics for you
 

Chúng tôi cung cấp các giải pháp vận chuyển cá nhân hóa cho từng doanh nghiệp.

Sản phẩm của chúng tôi

 

Tham gia vào “cuộc chơi toàn cầu”

Với các văn phòng đặt tại các điểm giao quan trọng trong vận tải hàng hóa quốc tế Châu Âu, Châu Á và Mỹ.

Trụ sở của chúng tôi

Karl Gross toàn cầu: