Maaike là một trong những chuyên gia của chúng tôi cho các lô hàng đối với hàng container. Tổ chức các chuyển hàng container đến hoặc đi từ cảng Rotterdam là “miếng ăn hàng ngày” của chúng tôi. Maaike trả lời các câu hỏi liên quan đến vận chuyển hàng container. 


Các bài báo tương tự