Karl Gross chuyên về Vận tải đường biển, Logistics dự án và Vận tải hàng không

Điểm mạnh của chúng tôi là tạo ra các giải pháp logistics phù hợp với nhu cầu cá nhân và nhu cầu của khách hàng. Để có được điều này, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vận tải đường biển? Logistics dự án? Vận chuyển hàng không?

Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ toàn diện chuỗi vận tải - từ khi bắt đầu vận chuyển lô hàng đến khi tới điểm cuối cùng. Điều này cũng có thể bao gồm việc xử lý thủ tục thông quan và lưu trữ (tạm thời) cũng như hộ tống hàng hóa và hỗ trợ tại chỗ tại các công trường xây dựng quốc tế.

Vận tải đường biển

Giải pháp giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển là hoạt động chính của chúng tôi trong nhiều thập kỷ.

 

Thông tin thêm

Bộ phận Logistics dự án

Các phòng vận chuyển dự án chuyên môn của chúng tôi cung cấp các giải pháp vận chuyển thiết bị công nghiệp trên toàn thế giới.

 

Thông tin thêm

Vận chuyển hàng không

Các chuyên gia vận tải hàng không Karl Gross triển khai các giải pháp vận tải hàng không trên toàn thế giới thông qua dịch vụ thuê tàu bay.

 

Thông tin thêm