Hàng rời

#Hàng rời

Giải pháp giao nhận vận tải đối với Hàng rời

Nếu không thể đóng hàng vào container thì vận chuyển hàng rời chính là giải pháp

Một số hàng hoá không thể đóng được vào container. Những hàng này được vận chuyển như Hàng rời. Các chuyên gia của Karl Gross lên kế hoạch và tổ chức vận chuyển hàng chở hàng rời thông qua dịch vụ thuê tàu hoặc vận chuyển tàu chợ.

Mỗi loại hàng hóa đều khác nhau: các khía cạnh như trọng lượng, kích thước và tính chất của hàng hoá vận chuyển phải được tính đến khi lập kế hoạch và triển khai vận chuyển hàng rời. Nắm được bí quyết và kinh nghiệm chuyên sâu là rất quan trọng.

Các chuyên gia về hàng rời của chúng tôi có kiến thức chuyên ngành để xử lý và vận chuyển:

  • Thép và các sản phẩm thép
  • máy móc và thiết bị nhà máy cho ngành công nghiệp dầu khí
  • thiết bị phục vụ ngành khai thác mỏ

Không bình thường nhưng không phải là không thể. Là chuyên gia về vận chuyển hàng rời, chúng tôi luôn hướng đến và vượt xa "các hình thức vận chuyển thông thường". Bên cạnh việc triển khai các giải pháp vận chuyển tàu chở hàng rời hoặc tàu chở hàng siêu trường siêu trọng, chúng tôi cũng tạo ra các giải pháp để vận chuyển hàng rời trên các tàu container.


Những người liên hệ về các lô hàng đóng gói

Thomas Burkhardt
Thomas BurkhardtHamburg,Branch Manager
Murat Agackesen
Murat AgackesenBremen,Branch Manager
Jürgen Wittmann
Jürgen WittmannRegensburg,Office Manager
Detlef Lemke
Detlef LemkeHamburg,Head of Business Development
Pavel Kusserow
Pavel KusserowBremen,Export Manager
Ralph Krüger
Ralph KrügerHamburg,Business Development Manager General Cargo
Joachim Graff
Joachim GraffHamburg,Business Development
Jörg Kutsch
Jörg KutschBremen,Head of Export Department
Florian Straßer
Florian StraßerRegensburg,Head of Business Development Regensburg