Khi hàng hóa đi đến các nước Châu á với đội ngũ chuyên gia Karl Gross tại Đức và nội địa tạo thành là "liên-quốc gia-đội".

Hai đồng nghiệp đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bắc Việt Nam đã cho hỗ trợ.

Nhân viên Karl Gross HPH và HCM cùng nhau giám sát việc giao nhận hàng.

“Chuyên gia của chúng tôi là trên cả hai mặt của chuỗi vận chuyển quốc tế, có bí quyết ví dụ liên quan đến đặc thù cơ sở hạ tầng ở các quốc gia cụ thể. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp một khái niệm và giám sát tất cả xung quanh.“ Và rất quan trọng đối với người nhận hàng: ”Báo cáo tình trạng được truyền đạt bằng ngôn ngữ quốc gia - bất cứ lúc nào”.

Trong cả hai quốc gia - Trung Quốc và Việt Nam – Văn Phòng Karl Gross hiện nay tại: Thượng Hải, Thâm Quyến và Thanh Đảo ở Trung Quốc và thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng tại Việt Nam. “Các đội được liên kết với nhau rất tốt”, Lâm Thị Thanh Bông giải thích.

Đội của chúng tôi có bí quyết liên quan đến đặc thù cơ sở hạ tầng - trên cả hai mặt.