Karl Gross và NATCO SA đã xây dựng mối quan hệ thương mại khăng khít tại Nam Phi.

Nghĩa vụ là giống nhau.

Sự hợp tác này dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi bởi vì.“Danh mục dịch vụ vận chuyển hàng hóa của chúng tôi và NATCO AS cung cấp cho khách khàng giống hệt nhau - Do đó, Chúng ta cần mở rộng hơn nữa mạng lưới Logistics”, Martin Kollmann giải thích. Patrick Durig, giám đốc điều hành của NATCO SA, đã bị thuyết phục với quan điểm quan hệ đối tác chiến lược với Karl Gross “những ý tưởng gặp nhau”, ông nói. “Một khía cạnh tích cực đối với chúng tôi là đôi bên cùng có lợi nhuận từ danh tiếng của nhau trong 'thị trường trong nước' từ những tìm lực to lớn này, chúng tôi tự tin vào tiềm năng của hai bên.


Các bài báo tương tự