Trong vận chuyển hàng hóa logistics, giao nhận vận tải thường phải chịu trách nhiệm vận chuyển hàng xuất khẩu sang các thị trường quốc tế và quản lý không trực tiếp. Điều này đặc biệt đúng với các lô hàng có xuất xứ từ Đức, hàng hóa xuất khẩu thường được bán theo các điều khoản DAP hoặc DDP. Do đó, nhà cung cấp dịch vụ logistics khi nhận được đơn đặt hàng từ người giao hàng, tức là từ bộ phận logistics của nhà sản xuất thì phải liên lạc và cung cấp ngày vận chuyển, v.v. Thường phải làm việc với cả hai bên.

Tuy nhiên, liên kết trực tiếp giữa logistics vận chuyển và nơi xây dựng có thể có lợi, bởi vì cuối cùng, các điều kiện tại chỗ phải được tính đến cho tất cả các đợt giao hàng, để tổ chức hiệu quả các dự án xây dựng hoặc mở rộng công nghiệp mới. Điều chỉnh quy trình vận chuyển theo các yêu cầu và điều kiện cho bên công trường có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng hoặc lắp đặt. Sự phối hợp như vậy thường tốn thời gian và yêu cầu tính chính xác cao.

Lập kế hoạch dự đoán có nghĩa là một cái nhìn tổng thể một cách chi tiết về toàn bộ không gian có sẵn.

Lợi thế của chúng tôi là với tư cách là người giao nhận đang xử lý các lô hàng liên lục địa cho dự án, chúng tôi có một cái nhìn tổng quan hơn về tất cả các bộ phận của lô hàng trong giai đoạn lập kế hoạch. Điều này cho phép chúng tôi sẽ có tầm nhìn bao quát hơn trong suốt quá trình vận chuyển. Điều này có lợi khi đặt các phần của lô hàng tại chổ và tìm giải pháp thay thế khi có các tình huống phát sinh.

Các biện pháp như vậy thường sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí trong giai đoạn vận chuyển thực tế. Điều đó đúng đối với các dịch vụ logistics vận chuyển cho công trường, chẳng hạn như các tổ chức, công ty.


Các bài báo tương tự