Đúng nơi, đúng thời điểm: Karl Gross phối hợp và lên kế hoạch vận chuyển hàng hóa cho các công trường xây dựng.

Các nhà máy sản xuất công nghệ tại Đức đang có nhu cầu mở rộng thị trường trên thế giới. Vì vậy việc vận chuyển đến đích của họ như một công trình đang thi công và cũng phải chịu những thách thức về vận chuyển. Hầu hết thời gian, sẽ có lợi nếu nhà cung cấp dịch vụ logistics cung cấp hỗ trợ họ trong suốt quá trình thi công, chẳng hạn như cho xây dựng các thành phần nhỏ trước để vận hành.

Giao hàng theo tuần tự, một kế hoạch chính xác là không thể tránh khỏi. 

Chính vì điều đó Karl Gross hỗ trợ một số cách thức để vận chuyển hàng hóa của khách hàng kết hợp với các dịch vụ logicstics như giao hàng tại nơi xây dựng hoặc cơ sở nhà máy. Ông Igor Bartuli lãnh đạo dự án logistics chúng tôi ở Hamburg chia sẽ. “Không chỉ vận chuyển hàng hóa nặng nề và quá khổ tại các cơ sở xây dựng mà vị trí của nhà máy cũng là một thách thức,. Nhận hàng hóa, lưu trữ tạm thời, giải nén hàng hóa ngay trước khi chúng cần trong quá trình xây dựng và kiểm tra hàng hóa cũng là những chủ đề đáng được quan tâm.

Một bảng kế hoạch tạm thời là chìa khóa để phân phối hàng hóa theo trình tự.

Mỗi lô hàng sẽ được kiểm tra trước khi bàn giao cho các nhóm tương ứng.

13. tháng sáu 2017


Các bài báo tương tự