Hàng siêu trường siêu trọng

#Hàng siêu trường siêu trọng

Các giải pháp giao nhận vận tải khi vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

Trọng lượng bất thường đòi hỏi năng lực vượt trội - Karl Gross chuyên về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

Phương thức nào thích hợp cho vận chuyển chặng trước và vận chuyển tiếp?Những tuyến đường nào đến hoặc đi từ các cảng vận chuyển quốc tế có sẵn?Những giấy phép nào chúng tôi cần? Giải pháp nào phù hợp với vận tải biển quốc tế? Thiết bị nào cần để vận chuyển?Các chuyên gia về hàng siêu trường siêu trọng Karl Gross sẽ đưa ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi liên quan đến việc vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng giao nhận tận nơi quốc tế.

Chúng tôi chỉ làm việc với đối tác vận chuyển là những chuyên gia được chứng nhận trong lĩnh vực kinh doanh của mình và chúng tôi quyết định từng trường hợp, đối tác nào là tốt nhất để làm việc việc vận chuyển liên quan. Thiết bị phù hợp với các hàng hoá vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng và kinh nghiệm trong việc xử lý hàng hoá được vận chuyển là hai khía cạnh chúng tôi đang tìm kiếm. Một sự phối hợp chuyên môn tốt với các cơ quan có liên quan cũng là một điểm quan trọng.


Người liên hệ về các lô hàng siêu trường siêu trọng

Thomas Burkhardt
Thomas BurkhardtHamburg,Branch Manager
Murat Agackesen
Murat AgackesenBremen,Branch Manager
Jürgen Wittmann
Jürgen WittmannRegensburg,Office Manager
Ralph Krüger
Ralph KrügerHamburg,Import Manager
Dominik Ruckdeschel
Dominik RuckdeschelAußenbüro Regensburg,Regional Air Freight Sales Manager
Pavel Kusserow
Pavel KusserowBremen,Export Manager