Ông Florian Straßer, Phát triển kinh doanh tại Regensburg chia sẽ: “Hàng hóa được vận chuyển trong lĩnh vực này thường không vượt quá kích thước và giới hạn của một container. Tuy nhiên, có thể vận chuyển hàng hóa quá khổ và quá nặng thông qua tàu container.”

Một lịch trình vận chuyển đáng tin cậy

Độ tin cậy liên quan đến ngày vận chuyển rất quan trọng khi nói về vận chuyển dự án và hàng rời. Chúng tôi thường xử lý hàng hóa cho các dự án xây dựng tòa nhà mới hoặc mở rộng các nhà máy. Chúng được lên kế hoạch chi tiết, có lịch trình cố định và quá trình vận chuyển hàng hóa, tất nhiên, cần phải tuân thủ những điều này, chuyên gia dự án của chúng tôi giải thích. Các tàu Container hoạt động cho phép lập kế hoạch dài hạn và vận chuyển hàng hóa đường biển một cách đáng tin cậy.

Thời gian vận chuyển cố định của các tàu container tạo điều kiện cho các quy định chính xác về việc vận chuyển.

 

Tần suất khởi hành cao

Tàu container trong dịch vụ tàu có tần suất đi cao hơn so với các tàu đa năng - ví dụ chỉ một lần một tháng, tùy thuộc vào tuyến đường và điểm đến của họ, Florian Straßer giải thích. Tàu container có tuyến cố định. Chuyên gia của chúng tôi không thay đổi tuyến đường của họ hoặc gọi các cổng bổ sung trong một thông báo ngắn vì điều đó có thể xảy ra khi vận chuyển qua các dịch vụ hàng hóa  phá vỡ , chuyên gia của chúng tôi nói. Vì vậy, các tàu container có thời gian vận chuyển cố định hơn so với nhiều tàu hàng rời - điều này, tất nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên kế hoạch trước cho việc vận chuyển hàng hóa dự án.

14. Tháng hai 2018


Các bài báo tương tự