Những lô hàng quá khổ: làm thế nào để chuyển một nhà máy từ Đức sang Mỹ.

 “Để thực hiện thành công vận chuyển hàng rời, một ý tưởng vận chuyển chắc chắn là chìa khóa”, Jürgen Wittmann nói, Quản Lý Văn Phòng Karl Gross ở Regensburg, miền Nam nước Đức. Ông và đội ngũ của ông thường xuyên lên kế hoạch và thực hiện những giải pháp vận chuyển liên lục địa cho hàng quá khổ và quá tải bắt nguồn từ phía Nam nước Đức.

Các lô hàng được chúng tôi giám sát, tất cả các bước cung ứng vận chuyển.