Công ty TNHH Karl Gross Logistics (Thượng Hải) đã có WeChat.

Roger Zheng, Tổng giám đốc của Karl Gross tại Trung Quốc và Frauke Seeliger, Trưởng phòng Marketing tại Karl Gross, đồng ý với ý kiến: “Đây là một bước quan trọng để liên kết các hoạt động tiếp thị và truyền thông đến Trung Quốc”. 

 

WeChat là gì?

Dịch vụ nhắn tin với các tính năng như: trò chuyện, tìm kiếm, mua sắm hoặc thanh toán,... và nhiều tính năng khác có sẵn và có thể truy cập trong ứng dụng này. Các công ty sử dụng WeChat: để giới thiệu thương hiệu và dịch vụ của họ trên tài khoản WeChat. , Roger Zheng nói rằng: “Đối với chúng tôi, một cuộc sống không có WeChat trở nên khó tưởng tượng. Nó làm cho của cuộc sống trở nên dễ dàng hơn vì có rất nhiều chức năng hữu ích”. Karl Grossedom, Frauke Seeliger giải thích : “WeChat là nơi liên lạc với các khách hàng tiềm năng và hiện có cũng như các bên liên quan để trao đổi công việc cũng như những thông tin về Karl Gross”.

WeChat là đại diện cho chúng tôi tại Trung Quốc.

Để theo dõi WeChat của Công ty TNHH Karl Gross Logistics (Thượng Hải), những gì bạn cần là một tài khoản cá nhân trên WeChat.

Sau đó, bạn có thể tìm kiếm ID WeChat của chúng tôi trong ứng dụng hoặc quét Mã QR của chúng tôi.

WeChat ID: KarlGrossChina

24. Tháng 2018


Các bài báo tương tự