Đối với các lô hàng gấp, lựa chọn các chuyến bay trực tiếp là giải pháp tốt nhất.

“Hàng hóa đã được vận chuyển đến Việt Nam trong một thông báo ngắn”, Tommy Chun cho biết. Trên thực tế, hàng hóa ban đầu được lên kế hoặch vận chuyển qua vận tải đường biển nhưng vì thời gian ngắn, khách hàng đã quyết định gửi bằng đường hàng không.

Đối với lô hàng đang được yêu cầu, vận chuyển hàng hóa qua Luxembourg là sự lựa chọn tốt nhất. “Có một tuyến bay chở hàng trực tiếp bằng máy thường xuyên giữa Luxembourg và Việt Nam”, Ông giải thích. Nói về các chuyến bay thẳng: Tommy Chun rõ ràng ủng hộ các chuyến bay trực tiếp vì anh biết: “ Các chuyến bay quá cảnh luôn liên quan đến các rủi ro. Một ví dụ: Một lô hàng bị chia tách ngay tại sân bay quá cảnh, vì năng lực vận chuyển hàng hóa của chuyến bay nối thấp hơn so với chuyến bay trước đó. Nếu bay thằng, chúng tôi sẽ tránh mọi sự chậm trễ.


Các bài báo tương tự