Làm thế nào các chuyên gia vận tải hàng không Karl Gross tạo ra một giải pháp vận chuyển cho một tấn hàng ký gửi khẩn cấp hàng đầu.

“Để phù hợp với tính chất của hàng hoá - Trọng lượng - và giao hàng đúng thời gian quy định , chúng tôi đã quyết định thuê một chiếc IL76 - Ilyushin - lựa chọn tốt nhất cho chuyến bay khởi hành”, Tommy Chun nói.


IL76 đã có mặt ở vị trí, khi các chuyên viên hàng không của chúng tôi đến sân bay Leipzig/Schkeuditz. Một cần cẩu đặc biệt và một cầu thang nối để xếp hàng lên máy bay , sẵn sàng cho việc bốc xếp hàng hóa.

Lập kế hoạch và thực hiện các dự án hàng hóa hàng không là một sản phẩm đặc biệt  của nhóm chúng tôi.


Các bài báo tương tự