Chilê

#Chilê

Giải pháp vận tải cho các lô hàng Chilê

Karl Gross Logistics chuyên về các lô hàng trên các tuyến giao thương tại Chilê

Từ Arica đến Patagonia: các chuyên gia tại các chi nhánh chúng tôi tại Santiago de Chile phát triển và triển khai các giải pháp logistics cho vận chuyển hàng hóa đường biển, vận chuyển hàng không và hàng vận chuyển hàng dự án.

Karl Gross tại Chi-lê sử dụng đa ngôn ngữ, cung cấp dịch vụ khách hàng bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Đức. Thường xuyên trao đổi thông tin. Các đồng nghiệp của chúng tôi tại Santiago de Chile hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp của Karl Gross ở Châu Âu, Châu Á, Hoa Kỳ và Ai Cập đảm bảo mọi văn phòng của Karl Gross đều có thể thu thập thông tin cập nhật về các lô hàng Chile. Về các chuyến hàng Chile đi hoặc đến từ Châu Âu, chúng tôi có Bộ phận Quản lý tuyến Chile riêng đặt tại trụ sở chính của chúng tôi ở Bremen, Đức.


Những người liên hệ về các lô hàng tại Chilê

Tobias Oberg
Tobias Oberg Santiago de Chile, General Manager Region LATAM
Jannis Böttcher
Jannis Böttcher Bremen, Business Development
Javier Ruiz
Javier Ruiz Santiago de Chile, Business Development
Marija Vidic
Marija Vidic Bremen, Export Operations
Vivica Atanazio
Vivica Atanazio Hamburg, Business Development
Tomás Hernández Figueroa
Tomás Hernández Figueroa Santiago de Chile, Head of Logistics
Bernd Kai Nietert
Bernd Kai Nietert Bremen, Head of Sales & Business Development