Thông tin liên hệ

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là những con người làm việc với niềm đam mê trong lĩnh vực Logistics, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi. Việc liên hệ với chúng tôi thật dễ dàng và nhanh chóng, bạn có thể tìm được mọi thông tin liên hệ của nhân viên Karl Gross theo đường dẫn dưới đây.

Tất cả liên hệ


Cộng hòa LB Đức: Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Liên hệ Bremen

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Martinistraße 34 | D - 28195 Bremen

How to find us by Google Maps

+49 (0) 421 - 17 62-0

+49 (0) 421 - 17 62-333

Bộ phận quản lý

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Marketing

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Trưởng Bộ phận quan hệ người lao động

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kế toán

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận kiểm soát

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Quản lý quy trình

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận IT

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Quản lý Chi nhánh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nhập khẩu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Tuyến Thổ Nhĩ Kỳ

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Key Accoung công nghiệp hóa dầu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận xuất khẩu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Nhân viên tập sự

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Hamburg

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Glockengießerwall 2 | D - 20095 Hamburg

+49 (0) 40 - 37 888-0

+49 (0) 40 - 37 888-240

Quản lý Chi nhánh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận xuất khẩu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Công tác hậu cần Dự án

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nhập khẩu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận kiểm soát

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Nhân viên tập sự

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Regensburg

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Linzer Straße 10 | D - 93055 Regensburg

+49 (0) 941 - 89 96 354-0

+49 (0) 941 - 89 96 354-11

Quản lý văn phòng

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Nhân viên tập sự

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Berlin

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Königstraße 8 | D - 14109 Berlin-Wannsee

+49 (0) 30 - 22 18 456-00

Quản lý văn phòng

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Frankfurt/Main

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Cargo City Süd, Geb. 641 | D - 60549 Frankfurt Airport

+49 (0) 69 - 6 95 89-20

+49 (0) 69 - 6 95 89-220

Quản lý Chi nhánh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nhập khẩu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận xuất khẩu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Nhân viên tập sự

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Munich

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Airport Business Centre Munich

Am Söldnermoos 17 | D - 85399 Hallbergmoos

+49 (0) 811 - 12 44 95-0

+49 (0) 811 - 12 44 95-11

Quản lý văn phòng

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Hà Lan: Karl Gross International B.V.

Liên hệ Rotterdam

Karl Gross International B.V.

Willem Barentszstraat 29

NL - AA Rotterdam-Albrandswaard

+31 (0) 10 - 298-1800

Quản lý Chi nhánh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nghiệp vụ

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nhập khẩu/Bộ phận xuất khẩu

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kế toán

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Trung Quốc: Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ldt.

Liên hệ Thượng Hải

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

RM 1701, Gang Tai Plaza

No. 700, East Yan'an Road

200001 Shanghai/P.R. of China

+86 (0) 21 - 53 85 06 38

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

Bộ phận quản lý

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Phòng Dự án

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nghiệp vụ

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kế toán

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Thâm Quyến

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Shenzhen Branch

RM 1515, Kerry Center

No. 2008, South Ren Min Road

518001 Shenzhen/P.R. of China

+86 (0) 755 - 25 18 07 58

+86 (0) 755 - 25 18 07 59

+86 (0) 755 - 25 18 05 97

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Thanh Đảo

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Qingdao Branch

RM 808, Century Mansion

No. 39, West Donghai Road

266071 Qingdao/P.R. of China

+86 (0) 532 - 83 88 72 76

+86 (0) 532 - 83 88 72 78

+86 (0) 532 - 83 88 72 79

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Việt Nam: Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

Liên hệ TP. Hồ Chí Minh

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

Ha Do Airport Building

02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District

Ho Chi Minh City

+84 (0) 28 - 35 47 03 18

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

Quản lý Chi nhánh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nghiệp vụ

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kế toán

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Liên hệ Hải Phòng

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

TD Business Center Building

Room 818, 8th Floor

20A Le Hong Phong

Dong Khe Ward, Ngo Quyen District

Hai Phong City

+84 (0) 225 - 88 31 589

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Chilê: Karl Gross Logistics (Chile) SpA

Liên hệ Santiago de Chile

Karl Gross Logistics (Chile) SpA

Coronel Pereira 72, Of. 804

Las Condes

Santiago de Chile – Chile

+56 (2) 3224 3117

Quản lý Chi nhánh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kinh doanh

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Nghiệp vụ

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Bộ phận Kế toán

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".