Thông tin liên hệ

  Liên hệ chúng tôi

  Chúng tôi là những con người làm việc với niềm đam mê trong lĩnh vực Logistics, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi. Việc liên hệ với chúng tôi thật dễ dàng và nhanh chóng, bạn có thể tìm được mọi thông tin liên hệ của nhân viên Karl Gross theo đường dẫn dưới đây.

  Tất cả liên hệ


  Cộng hòa LB Đức

  Liên hệ Bremen

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Martinistraße 34 | D - 28195 Bremen

  How to find us by Google Maps

  +49 (0) 421 - 17 62-0

  +49 (0) 421 - 17 62-333

  Bộ phận quản lý

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Marketing

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Trưởng Bộ phận quan hệ người lao động

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kế toán

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận kiểm soát

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Quản lý quy trình

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận IT eLogistics

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận IT

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Quản lý Chi nhánh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Công tác hậu cần Dự án

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nhập khẩu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Tuyến Thổ Nhĩ Kỳ

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Key Accoung công nghiệp hóa dầu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận xuất khẩu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Nhân viên tập sự

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Hamburg

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Glockengießerwall 2 | D - 20095 Hamburg

  +49 (0) 40 - 37 888-0

  +49 (0) 40 - 37 888-240

  Quản lý Chi nhánh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận xuất khẩu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Công tác hậu cần Dự án

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nhập khẩu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận kiểm soát

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Nhân viên tập sự

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Regensburg

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Linzer Straße 10 | D - 93055 Regensburg

  +49 (0) 941 - 89 96 354-0

  +49 (0) 941 - 89 96 354-11

  Quản lý văn phòng

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Nhân viên tập sự

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Frankfurt/Main

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  International Freight Forwarder

  Cargo City Süd, Geb. 641 | D - 60549 Frankfurt Airport

  +49 (0) 69 - 6 95 89-20

  +49 (0) 69 - 6 95 89-220

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nhập khẩu

  Bộ phận xuất khẩu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Balingen

  Karl Gross Internationale Spedition GmbH

  Wielandstr. 12 | D - 72336 Balingen

  +49 (0) 7433 - 90 73 071

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Düsseldorf

  Karl Gross International B.V.

  Kaiserswerther Str. 43 |D - 40477 Düsseldorf  

  +49 (0) 211 - 740 747 -10

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận nghiệp vụ

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Hà Lan: Karl Gross International B.V.

  Liên hệ Rotterdam

  Karl Gross International B.V.

  Willem Barentszstraat 29

  NL - AA Rotterdam-Albrandswaard

  +31 (0) 10 - 298-1800

  Quản lý Chi nhánh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nhập khẩu/Bộ phận xuất khẩu

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kế toán

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Trung Quốc: Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  Liên hệ Thượng Hải

  Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  RM 1701, Gang Tai Plaza

  No. 700, East Yan'an Road

  200001 Shanghai/P.R. of China

  +86 (0) 21 - 53 85 06 38

  +86 (0) 21 - 63 52 04 28

  Bộ phận quản lý

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Phòng Dự án

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kế toán

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Thâm Quyến

  Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  Shenzhen Branch

  RM 620, Kerry Center

  No. 2008, South Ren Min Road

  518001 Shenzhen/P.R. of China

  +86 (0) 755 - 25 18 07 58

  +86 (0) 755 - 25 18 07 59

  +86 (0) 755 - 25 18 05 97

  +86 (0) 755 - 25 18 07 60

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Thanh Đảo

  Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

  Qingdao Branch

  RM 808, Century Mansion

  No. 39, West Donghai Road

  266071 Qingdao/P.R. of China

  +86 (0) 532 - 83 88 72 76

  +86 (0) 532 - 83 88 72 78

  +86 (0) 532 - 83 88 72 79

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Việt Nam: Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

  Liên hệ TP. Hồ Chí Minh

  Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

  Ha Do Airport Building

  02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District

  Ho Chi Minh City

  +84 (0) 28 - 35 47 03 18

  +84 (0) 28 - 35 47 03 91

  +84 (0) 28 - 35 47 03 19

  Quản lý Chi nhánh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kế toán

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Liên hệ Hải Phòng

  Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

  TD Business Center Building

  Room 818, 8th Floor

  20A Le Hong Phong

  Dong Khe Ward, Ngo Quyen District

  Hai Phong City

  +84 (0) 225 - 88 31 589

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Chilê: Karl Gross Logistics (Chile) SpA

  Liên hệ Santiago de Chile

  Karl Gross Logistics (Chile) SpA

  Coronel Pereira 72, Of. 804

  Las Condes

  Santiago de Chile – Chile

  +56 (2) 3224 3117

  Quản lý Chi nhánh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Nghiệp vụ

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kế toán

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Brasil: Karl Gross Serviços de Logística do Brasil Ltda.

  Liên hệ São Paulo

  Karl Gross Serviços de Logística do Brasil Ltda.

  Rua Enxovia n°472 – Ed. Neocorporate Offices 

  11° andar, Cj. 1105 + 1106

  Vila São Francisco, São Paulo – SP

  CEP 04711-030 Brasil

   

  + 55 (11) 94 138 - 63 10

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận Kinh doanh

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".

  Bộ phận nghiệp vụ

  Sorry, the requested view was not found.

  The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "generateVcard" in class "Auw\AuwPagesMeta\Controller\PersonController".