Thomas Burkhardt

Branch Manager

Thomas Burkhardt
Karl Gross Internationale Spedition GmbH
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Germany

Trải qua kinh nghiệm nhiều thập kỷ và niềm đam mê với logistics dự án

Thomas Burkhardt là thành viên của nhóm Karl Gross từ năm 2006. Ông là Giám đốc chi nhánh, phụ trách các văn phòng của Karl Gross tại Hamburg và Regensburg. Ông cũng là người đứng đầu chương trình đào tạo nghề tại văn phòng Hamburg của chúng tôi.

Thomas Burkhardt đã hoàn thành chương trình học để trở thành chuyên gia logistics đã qua đào tạo và ông đã có bằng Cử nhân Quản lý và Điều hành Vận tải (CCI). Ông có trên 40 năm kinh nghiệm về giao nhận vận tải đường biển quốc tế - đặc biệt là trong lĩnh vực logistics dự án. Ông có thể đánh giá các khả năng và thực hiện.

Thomas Burkhardt hiện đang làm việc với một mạng lưới quốc tế rộng lớn. Trong đó, ông là người liên hệ tại Karl Gross đại diện cho PPG - Nhóm Chuyên gia Dự án và XLP - Mạng lưới Dự án, hai hiệp hội chuyên gia quốc tế về logistics hàng hóa dự án, trong đó Karl Gross là thành viên. Thomas Burkhardt cũng đại diện cho Karl Gross tại OAV, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương của Đức và VHSp, hiệp hội giao nhận vận tải hàng hóa ở Hamburg.