Roger Zheng

General Manager

Roger Zheng
Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.
No. 700, East Yan'an Road
200001 Shanghai
China

Chuyên gia logistics tại Trung Quốc

Roger Zheng là tổng giám đốc của Karl Gross Shanghai và là một trong những người đầu tiên tham gia vào Karl Gross Shanghai từ lúc mới được thành lập. Roger quản lý các hoạt động của các chi nhánh tại Trung Quốc hơn một thập kỷ và biết tường tận nền logistics Trung Quốc.

Roger làm việc tại các vị trí khác nhau tại Karl Gross và làm việc cho các công ty quốc tế trong sản xuất công nghiệp cũng như trong nền công nghiệp vận chuyển. Vị trí của anh bên lĩnh vực kinh doanh và quản trị chuổi cung ứng.

Nhờ vào các chuyến công tác thường xuyên ở Châu Âu và Mỹ. Cũng như đã làm việc trong công ty Karl Gross lâu đời, anh giữ liên lạc trong hệ thống Karl Gross tốt cũng như trong các công ty logistics quốc tế. Anh đảm bảo việc giữ liên lạc mật thiết cho sự hợp tác giữa Karl Gross Trung Quốc và các chi nhánh khác trên thế giới.