Maaike Verbrugh-van Boxel

Sales Representative

Maaike Verbrugh-van Boxel
Karl Gross International B.V.
Willem Barentzsztraat 27
3165 AA Rotterdam-Albrandswaard
Netherlands

Maaike van Boxel phân phối container khắp thế giới

Maaike van Boxel là một phần của bộ phận kinh doanh ở Rotterdam. Mục tiêu chính của mà là tập trung vào vận chuyển hàng được container hóa. Cô làm việc trong phòng logistics cho các lô hàng xuất khẩu.

Trước khi tham gia Karl Gross, cô làm việc ở phòng kinh doanh của một hãng tàu quốc tế trong khoảng vài năm khi mà việc cộng tác làm việc với các công ty forwarder là một phần công việc hàng ngày của cô.

Maaike van Boxel nói được tiếng Hà Lan và tiếng Anh.