Lam Thi Thanh Bong

General Manager

Lam Thi Thanh Bong
Karl Gross Viet Nam Co., Ltd.
Unit 101, 1st Floor, HaDo Airport Building
02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District Ho Chi Minh City
Vietnam

Bà Lâm Thị Thanh Bông là Tổng Giám đốc tại Việt Nam. Bà có bằng về quản trị kinh doanh, chuyên về logistics cũng như có bằng tiếng Anh.

Trong suốt quá trình làm việc của mình, bà đã làm trợ lý kinh doanh tại nhiều công ty logistics khác nhau trước khi đến với Karl Gross. Với chúng tôi, bà Lâm Thị Thanh Bông ban đầu làm việc trong phòng kế toán và hành chính với tư cách là Trợ lý Trưởng Đại diện của Karl Gross. Sau đó bà được thăng chức và bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện tại Việt Nam.

Sau khi thành lập Công ty TNHH Karl Gross Việt Nam, bà Lâm Thị Thanh Bông trở thành Tổng Giám đốc Công ty.

Bà Lâm Thị Thanh Bông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi và thông tin liên lạc với các nhóm thuộc các văn phòng Karl Gross trên toàn thế giới - bà liên lạc hàng ngày với Bộ phận Quản lý tuyến Việt nam, có trụ sở tại Bremen.