Igor Bartuli

Project Manager

Igor Bartuli
Karl Gross Internationale Spedition GmbH
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Germany

Niềm đam mê cho những dự án logistics

Igor Bartuli bắt đầu sự nghiệp tại Karl Gross Hamburg, nhận được bằng đại học trong chương trình logistics và sớm trở thành một nhà logistics trẻ chuyên nghiệp. Sau đó, anh bắt đầu làm việc trong phòng logistics dự án Hamburg.

Igor Bartuli thường có những chuyến công tác, giám xác và hộ tùng các dự án logistics đến tận điểm giao hàng ngay cả khi ở Brazil, Mozambique hay Nhật Bản.