Bernd Kai Nietert

Head of Sales & Business Development

Bernd Kai Nietert
Karl Gross Internationale Spedition GmbH
Martinistraße 34
28195 Bremen
Germany

Quan tâm đến phát triển kinh doanh và giao nhận vận tải Việt Nam

Bernd Kai Nietert là Trưởng Bộ phận phát triển kinh doanh tại trụ sở chính của chúng tôi tại Bremen. Ông phụ trách Bộ phận Phát triển Kinh doanh của Bremen kiêm Quản lý tuyến Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khóa học trở thành một chuyên gia về logistics, ông làm việc ở nhiều vị trí quản lý khác nhau trong các công ty quốc tế.

Bernd Kai Nietert rất quen thuộc với vùng Viễn Đông, đặc biệt là với Việt Nam, nơi mà ông thường xuyên có những chuyến công tác tới đó.