‘’Lưu container’’ và ‘’Lưu vỏ’’ – Những điều khoản có ý nghĩa gì?

Vận tải đường biển"Lưu container’’ và ‘’Lưu vỏ" – Những điều khoản có ý nghĩa gì?

Ngay cả khi mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, sự chậm trễ vẫn có thể xảy ra khi hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển. Những sự chậm trễ đó thường liên quan đến chi phí logistics phát sinh. “Lưu cont” và “lưu vỏ” là hai từ thường gặp khi nói về vận tải container. Bernd Kai Nietert, chuyên gia cho vận tải biển tại Karl Gross, giải thích ý nghĩa của chúng.

Sự chậm trễ trong vận tải đường biển qua container có thể đến từ những nguyên nhân khác nhau. “Một ví dụ điển hình là sự chậm trễ trong thủ tục hải quan tại nước nhập khẩu”, Bernd Kai Nietert. Sự chậm trễ như vậy thường liên quan đến chi phí phát sinh mà thường không thể tính toán (chi tiết) trước đó. Lưu bãi và lưu container là một trong những chi phí đó. “Cả hai đều là phụ phí có thể xảy ra do việc nhận hàng tại cảng muộn hoặc ví dụ như những sự chậm trễ khác trong suốt quá trình chuyên chở.”

Lưu container

“Lưu cont là một khoản phí xảy ra khi một container được dỡ ra khỏi tàu nhưng không được gắp cont đi khỏi cảng hoặc bãi trong một khoảng thời gian quy định ”, Bernd Kai Nietert giải thích. “Điều này có thể được hiểu rằng một container thường không thể đem đi trực tiếp ngay sau khi dỡ, thường có một khoảng thời gian nhất định được gọi là 'thời gian lưu cont miễn phí ' trong thời gian đó không tính chi phí . Các khoảng thời gian có thể khác nhau tùy thuộc vào mỗi nước nhập khẩu. Ba đến năm ngày là một quy định tự đặt ra của từng nơi.” Sau khi hết thời hạn này, một khoản phí được tính thêm cho mỗi container theo từng ngày.

Để tối ưu hóa các quy trình thủ tục hải quan, chúng tôi quan tâm các giấy phép đặc biệt tại giai đoạn đầu.

Một yếu tố quan trọng liên quan đến lưu bãi là sự kéo dài của quá trình thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa vì hàng hoá thường được thông quan trong khi được lưu tại cảng/bãi. Các yêu cầu về thủ tục hải quan cũng khác nhau giữa các quốc gia. Là một doanh nghiệp giao nhận vận tải biển giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã quen thuộc với các điều kiện khác nhau tại các cảng biển quốc tế và hiểu biết về các yêu cầu cụ thể cho thủ tục hải quan của từng quốc gia. “Điều này cũng bao gồm việc xem xét, trong đó các loại hàng hóa phải có giấy phép đặc biệt. Chúng tôi quan tâm đến các phương thức chuẩn bị cần thiết ở giai đoạn đầu để tối ưu hóa các quy trình thủ tục hải quan”, Bernd Kai Nietert nói. 

Điểm chú ý khi giao hàng container đến cảng:

Một khoản phí không chỉ xảy ra khi một container được mang đi quá muộn từ cảng. Nó còn có thể xảy ra chi phí khi một container được vẫn chuyển quá sớm trong quá trình làm hàng xuất khẩu.

Lưu cont vs Phí lưu bãi:

Khi phí “lưu cont” chỉ bao gồm chi phí cho thuê container từ các công ty vận chuyển, thì phí lưu bãi – trong hầu hết trường hợp – là chi phí phát sinh.

Và “lưu vỏ” là gì ?

Sau khi một container được dỡ từ tàu, chỉ có một khoảng thời gian nhất định cho phép cho đến khi vỏ cont phải được mang trả lại công ty vận chuyển. “ Không có phí phát sinh trong thời gian miễn phí lưu vỏ”, Bernd Kai Nietert nói.

“Tuy nhiên, thời gian cần thiết để thực hiện các quá trình vận chuyển cho người nhận hàng và trả lại container rỗng phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau ở mỗi nước nhập khẩu. Ví dụ, không phải các nước đều có bãi công rỗng trống ở trong vùng nội địa .”Một ví dụ cho điều này là Ai Cập. Tại Ai Cập, một container phải được đưa trả lại cảng sau khi dỡ hàng và giao tại điểm đích. “Nếu khoảng cách vài trăm km giữa cảng và người nhận hàng, phải thông qua một kế hoạch kỹ lưỡng để tránh phí lưu container”, Bernd Kai Nietert giải thích. Ngoài khoảng cách giữa các cảng dỡ hàng và nơi cuối cùng giao hàng, cơ sở hạ tầng cụ thể của một quốc gia cũng là một yếu tố cần được xem xét vì nó ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển. Đường nối giữa cảng và vùng nội địa như thế nào và có bất cứ đường vòng nào cần được lên kế hoạch trước do điều kiện đường xá cũng là những vẫn đề quan trọng cần được xem xét.

 

Cơ sở hạ tầng là một chủ đề quan trọng khi nói về khoảng thời gian hàng hoá vận chuyển.

Các chuyên gia tại Karl Gross luôn mong được hỗ trợ và tư vấn các bạn liên quan đến các chuyến hàng vận chuyển Dịch vụ đường biển.

 


Các bài báo tương tự