Điểm dừng tiếp theo - Việt Nam

Việt Nam Điểm dừng tiếp theo - Việt Nam

Karl Gross mở rộng thêm dịch vụ cho khách hàng ở các khu vực thương mại ở Việt Nam. Nguyễn Thị Hào Hoa – đội ngũ Karl Gross Bremen trở thành thành viên Karl Gross Logistics Việt Nam và công tác tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ngay sau Tết Âm lịch tại Việt Nam, Nguyễn Thị Hào Hoa chuyển đổi vị trí làm việc sang Châu Á, cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi đây Karl Gross Group (“KGG”) đã có mặt hơn 10 năm qua. Ở vị trí Business Development (phát triển kinh doanh), Hào Hoa hỗ trợ cho đội ngũ KGG tại đây và đóng vai trò cầu nối liên lạc giữa khách hàng, giúp họ tin tưởng vào sự vận chuyển hàng hóa giữa Châu Âu và Việt Nam.

Bên cạnh ngôn ngữ Đức, Anh và Trung, Hào Hoa còn thông thạo tiếng Việt. Ngay sau khi hoàn thành chương trình Applied Business Languages và International Management – trọng tâm là Business Chinese và Finance Controlling, Hoa đầu quân cho văn phòng KGC tại Bremen để nắm bắt quy trình hoạt động. Gần đây, Hoa cộng tác với Bernd Kai Nieter – Head of Sales tại Bremen (Trưởng bộ phận Kinh doanh) để phát triển và mở rộng mối quan hệ kinh doanh với khách hàng tại tuyến thương mại Việt Nam. Thay đổi vị trí làm việc đến TP.HCM, Hoa đóng vai trò như một Cộng sự bản địa nói tiếng Đức của Route Management Vietnam (“Quản lý tuyến thương mại Việt Nam”) tại Bremen.

Việt Nam phát triển nhanh chóng và tiếp tục được biết đến nhiều hơn như là một nơi sản xuất.

Martin Kollmann – Managing Director (Giám đốc Điều hành) Karl Gross chia sẽ “Thị trường logistics tại Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng và tiếp tục được biết đến nhiều hơn như một nơi sản xuất – điều này cũng đúng cho nhiều công ty của Đức. Với sự tham gia của Nguyễn Thị Hào Hoa, chúng tôi có một nhân viên hiện diện trực tiếp với sự hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ ở cả hai quốc gia. Điều này cho phép KGG mang đến cho khách hàng Đức dịch vụ thuận tiện hơn về tuyến thương mại Việt Nam – đặc biệt là ở khía cạnh giao tiếp.”


Các bài báo tương tự