Công ty Karl Gross tại Chile đã đạt chứng nhận ISO

ChilêCông ty Karl Gross tại Chile đã đạt chứng nhận ISO

 

Triết lý công ty của chúng tôi nêu rõ “Chúng tôi luôn quan tâm” và "Chúng tôi tin vào chất lượng". Karl Gross Logistics (Chile) SpA gần đây đã đạt được chứng chỉ ISO 9001. 

Ông Tobias Oberg, Tổng Giám đốc Vùng LATAM, chia sẽ: “Chúng tôi luôn giữ cho mình những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng. Kết cấu công việc có tính hệ thống cao là điều cần thiết nhất. Điều đó đã giúp chúng tôi đạt được chứng chỉ ISO 9001, chúng tôi tự hào về điều đó.”

 

Chúng tôi muốn cho bạn xem những nỗ lực của chúng tôi.

ISO 9001 là chứng chỉ được quốc tế chấp nhận, một quy trình liên kết và hệ thống quản lý chất lượng. Tại thị trường Chile, ISO 9001 trình bày cho các khách hàng đang muốn tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ có thẩm quyền. Tobias Oberg chi sẽ. “Với mong muốn của chúng tôi là mang đến những định hướng tốt nhất, sự hài lòng, quy trình hiệu quả cũng như tính linh hoạt cho tất cả các khách hàng. Là điều mà chúng tôi đã và luôn cố gắng thực hiện từ khi Karl Gross Chile được thành lập vào năm 2015. Bây giờ chúng tôi đã có ISO 9001 là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ đó.”

Một chứng chỉ như vậy là không đủ đối với các chuyên gia Chile của chúng tôi: Quản lý chất lượng là một chủ đề quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi không muốn nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình - công việc của chúng tôi là cố gắn duy trì và phát triển tốt hơn nữa.

28. Tháng 2018


Các bài báo tương tự