Có mặt tại miền Bắc, Việt Nam - Karl Gross Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động

Việt NamCó mặt tại miền Bắc, Việt Nam - Karl Gross Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động

Công ty TNHH Karl Gross Việt Nam thành lập văn phòng mới tại Hải Phòng

Karl Gross gần đây đã mở một văn phòng chi nhánh mới tại Hải Phòng. Bà Lâm Thị Thanh Bông, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Karl Gross Logistics Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi mong muốn có mặt ngay tại chỗ để phục vụ khách hàng của mình ở miền Bắc Việt Nam". "Hải Phòng có cảng quan trọng nhất ở miền Bắc Việt Nam. Đó Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Nhiều lô hàng mà chúng tôi vận chuyển được bốc và dỡ tại cảng Hải Phòng. Văn phòng mới giúp chúng tôi linh hoạt hơn trong việc xử lý các lô hàng của khách hàng đến và đi từ Hải Phòng và Hà Nội."

Chúng tôi có thể cấp quyền cá nhân ngay tại chỗ.

Lưu lượng container tại cảng Hải Phòng đã tăng đáng kể trong vài năm qua. Hải Phòng đã trở thành một trung tâm logistics quốc gia và hiện nó đang trở thành trung tâm cho các chuyến hàng đi đến Đông Bắc Lào và miền Nam Trung Quốc. Nhóm của Karl Gross sẽ chủ yếu vận chuyển các lô hàng quốc tế của khách hàng từ Châu Âu. Bà Bông cho biết: "Các chủ hàng và bên nhận hàng có thể được hưởng lợi từ sự xuất hiện văn phòng mới của chúng tôi vì chúng tôi có thể cung cấp quyền cá nhân ngay tại chỗ."

Tất nhiên các chuyên gia của chúng tôi ở cả hai phía chuỗi vận tải, ở Việt Nam và ở Đức, sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau. "Việc thiết lập mới là cơ hội tốt để tăng cường và mở rộng các dịch vụ của chúng tôi ở cả hai phía chuỗi vận tải. Ngoài ra còn có cảng nước sâu đang được xây dựng tại Hải Phòng; cảng Lạch Huyện. Điều này mở ra cơ hội phục vụ mới trong lĩnh vực logistics dự án. Đơn cử là các lô hàng dự án máy móc thiết bị công nghiệp “Nhà nước Việt Nam ngày càng thúc đẩy đầu tư, dẫn đến lợi ích kinh tế ngày càng tăng ở khu vực phía Bắc Việt Nam. “Ông Bernd Nietert, Giám đốc tuyến Việt Nam giải thích.

30th of August 2017


Các bài báo tương tự