Cách thức vận chuyển khi hàng hóa không xếp vừa container?

Hàng rờiCách thức vận chuyển khi hàng hóa không xếp vừa container?

Phương pháp vận chuyển hàng hóa đường biển nào dành cho hàng hóa vượt trọng lượng và kích thước cho phép?

Karl Gross là chuyên gia về logistics hàng hóa dự án. Tổ chức các giải pháp vận chuyển hàng hóa đường biển cho hàng hóa vượt trọng lượng và kích thước cho phép (hàng hóa vượt quá kích cỡ của container) và hàng hóa siêu trường siêu trọng là một phần công việc hàng ngày của chúng tôi. Trong bài này, Detlef Lemke, Karl Gross Hamburg, cung cấp tổng quan chung về các phương thức vận chuyển hàng hóa đường biển thích hợp cho hàng hóa vượt trọng lượng và kích thước cho phép.

Các phương thức vận chuyển khác nhau luôn sẵn sàng để vận chuyển hàng hóa vượt trọng lượng và kích thước cho phép: bao gồm vận chuyển hàng hoá trên các Flat Rack hoặc vận chuyển hàng rời trên tàu container, bằng tàu Ro/Ro và bằng tàu chở hàng rời. Các chỉ số chính để lựa chọn một phương thức vận chuyển hàng hóa đường biển thích hợp bao gồm tính chất của hàng hoá được vận chuyển, phương thức sắp xếp đóng gói.

Có một số cách thức vận chuyển hàng hoá quá khổ và nặng.

Vận chuyển hàng quá khổ, quá tải trên tàu container? Vâng, có thể!

Để vận chuyển các hàng hoá quá khổ và quá tải trên tàu container, cần có các thiết bị đặc biệt. Điều này bao gồm, chẳng hạn các Flat Racks. Flat Racks về cơ bản là các container không có tường chắn bên và không có mái. Tuy nhiên, đế của chúng phù hợp với các container 20 'Container hoặc 40' Container để chúng có thể đặt vừa trong các khe container trên tàu container. Flat Racks có thể được sử dụng cho các loại hàng có độ rộng và chiều cao quá khổ.

Đóng gói hàng hoá với đầy đủ các điểm đeo bám là rất quan trọng đối với phương thức vận chuyển này.

Loại hàng hoá được bốc xếp lên tàu "pre-lashed" - nghĩa là chúng được xếp an toàn trên Flat Racks trước khi được xếp lên tàu.

Tàu container có lịch trình di chuyển theo các tuyến cố định (xoay vòng cảng) và thời gian vận chuyển. Tần số di chuyển cao, làm cho nó trở thành một lựa chọn vận chuyển tương đối linh hoạt cho hàng hóa quá khổ, quá tải.

Vận chuyển bằng tàu Ro/Ro: Lăn hàng lên tàu và xuống tàu

Một tàu Ro/Ro có một đoạn đường nối, được sử dụng để lăn hàng hóa trên và xuống tàu.Thể tích và trọng lượng tối đa của hàng hoá tàu Ro/Ro có thể bốc xếp phụ thuộc vào loại tàu cụ thể - tối đa là cao 7,1 mét và rộng 12 mét.

Nếu hàng hoá không tự hành, luôn có sẵn các thiết bị đặc biệt để bốc xếp chẳng hạn như xe móoc và xe đa dụng.

So với lưu lượng tàu container, tần số di chuyển khi vận chuyển bằng tàu Ro/Ro là thấp hơn. Có khoảng hai hoặc ba chuyến đi biển mỗi tháng, tùy thuộc vào tàu Ro/Ro. Số lần trung chuyển tương tự như với tàu container.

Đa chức năng: Tàu chở hàng rời

Tàu chở hàng rời đưa ra tùy chọn thứ ba và "cổ điển" để vận chuyển hàng hoá quá khổ, quá tải bằng vận tải đường biển. Chúng thường được trang bị cần cẩu boong tàu công suất cao và thường mang theo thêm các thiết bị cần thiết để bốc xếp. Điều này làm cho chúng rất linh hoạt trong việc lựa chọn các cảng bốc xếp hàng như các cảng không cần cung cấp bất kỳ thiết bị như vậy.

Các lựa chọn bốc hàng khác nhau và giới hạn về kích cỡ và trọng lượng của hàng hóa là những lợi thế của việc vận chuyển qua các tàu hàng rời.


Các bài báo tương tự