Ưu tiên hàng đầu là: lập kế hoạch bảo bảo mật cho lịch trình giao hàng

Các tàu Ro/Ro - cung cấp thời gian vận chuyển ngắn và đáng tin cậy. 

Tìm kiếm một giải pháp cho vận chuyển hàng trong thời gian ngắn và đáng tin cậy. Christian Koch từ đội Hamburg của chúng tôi giải thích: “Thông thường, những hàng hóa như vậy sẽ được vận chuyển như hàng rời”. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hàng rời không phải là một lựa chọn tốt vì việc giao hàng bị áp lực về mặt thời gian. Các tàu rời thường không có tuyến cố định và thường dừng lại để nhận thêm hàng hóa, họ thường có thời gian vận chuyển dài hơn so với các loại hình vận chuyển khác.

Nhưng: thách thức chính là Kích thước của hàng hóa đối với việc xếp hàng lên tàu - hàng hóa loại này đòi hỏi không cho phép bất kỳ sự va chạm trực tiếp nào. Các chuyên gia của chúng tôi cũng đã tìm ra giải pháp cho trở ngại này.

Mafi-trailer được sử dụng để tải các bộ phận lên tàu.

Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trên tàu ro ro, các chuyên gia Logistics của chúng tôi đã hợp tác với người lập kế hoạch xếp hàng lên các tàu tại sân bay để phát triển khái niệm đòn roi khả thi. Christian Koch chia sẽ “Để thích ứng với các điều kiện riêng biệt của từng loại hàng hóa, các khái niệm về chằng buột thực sự khác nhau đã được sử dụng”.


Các bài báo tương tự