Karl Gross

Karl Gross là một công ty Logistic và vận tải quốc tế.

Phương châm của chúng tôi: “Better logistics for you” (“Tổ chức vận tải tốt hơn cho bạn”). Chúng tôi phát triển những giải pháp vận chuyển đúng theo yêu cầu của khách hàng – trên toàn thế giới.

Chất lượng và tính đặc thù riêng của dịch vụ của chúng tôi là những giá trị nền tảng cho hành động hàng ngày của chúng tôi. Sự chăm sóc khách hàng toàn diện bởi những cán bộ nhân viên có năng lực và hoạt động tự chủ chính là chìa khóa của chúng tôi cho những mối quan hệ kinh doanh tin cậy và hữu nghị.

Với những trụ sở riêng tại Châu Âu và Châu Á, chúng tôi có mặt tại các điểm nối quan trọng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa xuyên lục địa. Chúng tôi hợp tác trên toàn thế giới với một mạng lưới những đối tác của từng vùng được lựa chọn kỹ và rất có năng lực. Do vậy chúng tôi luôn đáp ứng được các nhu cầu vận tải của khách hàng một cách linh hoạt, đáng tin cậy với một sự hiểu biết quý giá về tính đặc thù riêng của từng khu vực.

LogIntranet